Услуги

Онлайн маркетинг услуги в социалните мрежи

Дайре консултинг е студио за онлайн маркетинг в социалните мрежи.
Предлага маркетингови услуги за фирми, компании, бизнес организации, организации с нестопанска цел, които желаят да изградят свое успешно, стабилно и дългосрочно присъствие в онлайн среда, като формират ясна дигитална бизнес идентичност чрез социалните медии.

Дайре консултинг (Дайрето) е специализирана консултантска компания за маркетинг услуги в сферата на социалните мрежи Туитър (Twitter) и Инстаграм (Instagram).

Също така предлага онлайн маркетинг услуги и за най-популярната социална мрежа Фейсбук (Facebook), както и Гугъл плюс (Google Plus).

Какви услуги предоставя Дайрето:

Това е Дария:

Дария - онлайн маркетинг асистент

Тя е нашият онлайн асистент и ваш приятел в света на социалните мрежи и е готова да ви разкаже визуално за услугите на Дайрето 🙂 :


Онлайн маркетинг в Туитър

ТУИТЪР ПРОФИЛ

Онлайн маркетинг услуги в социалната мрежа Туитър – СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТУИТЪР ПРОФИЛ ЗА БИЗНЕС БРАНД, КОМПАНИЯ, НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. Включва:

I.Създаване на бизнес профил в социалната мрежа Туитър

Онлайн маркетинг в Туитър - стратегия, създаване на профил

 • Създаване на Туитър профил на вашия бизнес
 • Дизайн на Туитър аватар с фирменото лого и изображение за корицата – идентичен образ, както в другите социални мрежи и онлайн канали, релевантно за съответната дейност изображение
 • Дефиниране и прецизиране на информацията за вашия бизнес в биото – описание на бизнеса по ключови думи (за Google), линк към фирмения уебсайт, локация
II.Разработване на онлайн маркетинг стратегия за Туитър и план за публикации от Туитър бизнес профила:

Дефиниране на стратегически маркетингови цели:

Онлайн маркетинг стратегия в социалните мрежи

 • Определяне на таргет аудитория – настройка и насочване на посланията към определени групи Туитър потребители – инфлуенсъри (онлайн лидери на мнение) или крайни клиенти, генериране на база данни за потенциални клиенти.
 • Създаване на общност от последователи на бизнес бранда в Туитър и перманентно взаимодействие с нея
 • Популярност и разпознаваемост на компанията и продуктите в интеренет през комуникация с регулярни Туитър публикации
 • Изграждане и укрепване на онлайн репутация на компанията
Туитър стратегия - задачи

Използване на социалните мрежи и в частност Туитър като част от общата бизнес маркетингова стратегия на компанията чрез изпълнение на глобални за бизнеса стратегически задачи:

 • привличане и насочване на трафик към фирмения уебсайт
 • онлайн комуникационен канал за разгласяване и популяризиране на маркетингови активности – кампании, промоции, рекламни събития и представяния, акции и т.н.
 • поддържане на лоялност на потребителите към марката
Изграждане на концепция за съдържание:

Туитър концепция за съдържание

 • Какво да се публикува?
 • Защо да се публикува точно определено съдържание?
 • Как да се осъществят публикациите? – Туитър постове с линкове към създадено съдържание
 • Определяне на конкретни цели, към постигането на които се стремим, чрез постваното съдържание
Разработване на концепция за тон, изразни средства за онлайн комуникация в социалната мрежа Туитър:

Туитър стратегия за тон

Избор на тон на публикациите, който да е адекватен на целите на бизнеса и онлайн средата:

 • Формален (делови)
 • Неформален (разговорен, тренди, жаргонен)
 • Смесен

Избор,вид и стилистика на изображенията

Обслужване на клиенти чрез Туитър профила

Туитър за обслужване на клиенти в социалните мрежи

 • Концепция за политика за обслужване на клиенти в социалните мрежи
 • Оперативни процедури, координация и организация
 • План за действие, кризисен сценарий
Реклама в Туитър

Рекламни кампании в Туитър

Реклама в Туитър

Онлайн маркетинг в Инстаграм


ИНСТАГРАМ ПРОФИЛ

Онлайн маркетинг услуги в социалната мрежа Инстаграм – СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНСТАГРАМ ПРОФИЛ ЗА БИЗНЕС БРАНД, КОМПАНИЯ, НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Включва:

 • Създаване на нов бизнес акаунт в социалната мрежа Инстаграм или трансформиране на личен Инстаграм акаунт в бизнес Инстаграм профил
 • Създаване на онлайн маркетинг страгегия/ план за развитие в Инстаграм, съгласно типа дейност и особености на конкретния бизнес
 • Планиране за типа изображения, които да бъдат използвани за развитие на Инстаграм профила
 • Комуникация с други профили в социалната мрежа Инстаграм – коментари и отговори на коментари
 • Реклама в Инстаграм и създаване на съдържание за рекламните послания в планирани рекламни кампании в Инстаграм

Защо социалната мрежа Инстаграм е полезен канал за вашият бизнес, вижте още информация ТУК

Онлайн маркетинг във Фейсбук


ФЕЙСБУК ПРОФИЛ

Онлайн маркетинг услуги в социалната мрежа Фейсбук – СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ФЕЙСБУК ПРОФИЛ ЗА БИЗНЕС БРАНД, КОМПАНИЯ, НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Включва:

Изграждане на комуникационната стратегия във Фейсбук, която има за цел:
 • Да генерира популярност и разпознаваемост за компанията/бранда
 • Да спомогне за изграждане (или утвърждаване) на доверие към фирмата и нейните продукти и безупречна репутация (онлайн или изцяло)
 • Изграждане на собствена онлайн общност от фенове, клиенти, застъпници
 • Комбинация от горепосочените
 • Друго, в комбинация и като допълнение към посочените
Определяне на таргет група и създаване на точно насочени послания чрез Фейсбук публикации:

Целевият пазар е от ключово значение за всеки бизнес, без значение от неговия вид и мащаб.

Дефиниране на конкретни задачи за комуникация чрез постове във Фейсбук страницата:
 • Генериране на трафик към уебсайта
 • Генериране на лийдс
 • Използване на фен страницата като информационен канал за маркетингови активности
Определяне на конкретно съдържание, което да се публикува:
 • Собствено – презентации и промоции на продукти, услуги, фирмени събития
 • Интересни новини и новости от бранша, индустрията, тематично профилирано и специализирано съдържание
 • Комбинация от горепосочените две
 • друго допълнително, и/или различно
Комуникация чрез фирмената Фейсбук страница по отношение услуги за обслужване на клиенти:
 • Създаване на план за координация и съгласуване
 • Създаване на стратегия за пренасочване на клиентски запитвания
Определяне на комуникационен изразен модел – език, тон, стил на комуникация:
 • Официален (строг, сериозен, делови)
 • Неформален (шеговит, разговорен)
 • В зависимост от темата на постовете
Фейсбук реклама

N.B.!

За да получите оферта за поддържане на Вашата бизнес Фейсбук страница, чрез публикуване на интересно и полезно съдържание за Вашата аудитория, моля разгледайте този кратък въпросник, отговорете на поставените въпроси и ни го изпратете:

Въпросник

След внимателно разглеждане на Вашите отговори, ще имаме възможност своевременно да Ви предоставим конкретна ценова оферта.

Уебсайт за вашия бизнес в Русе

Изработка и изграждане на уебсайт за Вашия бизнес в град Русе (подробна информация вижте ТУК)
(Защо ми трябва уебсайт за бизнес, повече инфо в тази статия )

Дайре консултинг се намира в град Русе, но е предимно и най-вече в интернет и различните социални мрежи 🙂

Предлага консултации за планиране и внедряване в действие на стратегии за оптимално разполагане на фирмените информационни ресурси в онлайн среда.
Услугите са насочени към подпомагане на производствени и търговски фирми, както и всички други видове организации, с различен мащаб и от различни бизнес и нестопански сфери, в стремежа им за оптимално добро позициониране в онлайн пространството.

Конкретните дейности включват:

Онлайн позициониране на бизнес бранд в интернет и резултатите от търсене на Гугъл:

Изработка и изграждане на фирмен уебсайт и/или блог:

 • с цел представяне, презентиране и цялостно и всеобхватно описание на бизнес дейността на компанията-информационен уебсайт
 • с цел продажби – онлайн магазин на платформата WordPress
 • (виж подробна информация по-долу)

Как да намеря още клиенти онлайн, чрез създаване на бизнес блог и качествено блог съдържание в уебсайта на фирмата, виж тази публикация

Създаване на съдържание за фирмен уебсайт:

 • копирайтинг услуги, включващи писане на статии, насочени към целева потребителска група
 • избор и/или изработване на изображения към съответните публикации
 • оптимизиране на съдържанието на публикациите и включване на подходящи ключови думи и фрази
 • изготвяне на стратегия за видео съдържание, представящо продукти или услуги на компанията
Създаване и изграждане на цялостен бизнес профил в социалните мрежи

  (Защо е важно за успеха на бизнеса, да използва силата на различните социални мрежи, виж тук)

 • Преглед и оценка на съществуващ бизнес Фейсбук, Туитър и Инстаграм профил
 • При липса на профил на компанията, изработка на необходимите елементи за създаване на бизнес профил в социалните мрежи
 • Разработване на стратегия за съдържание за социалните мрежи и план за публикуване на съдържание в профилите на компанията в социалните мрежи
 • Планиране на действия за привличане на фенове и по-адекватно ангажиране със постваното съдържание

(За всички фирми и организации от град Русе – отстъпки в стойността на предлаганите услуги)

Изработка на онлайн магазин:

Какво получавате:

Уебсайт базиран на платформата WordPress с електронен магазин и блог секция:

 • Контролен панел, чрез който лесно и удобно може да управлявате вашият онлайн магазин – да качвате вашите продукти, да добавяте нови продукти, да задавате цени, да следите наличностите, да имате пълен контрол върху заявките и техния етап на изпълнение, без да е необходимо да разбирате, дори и от елементарно програмиране
 • Дизайн и изглед на сайта по ваш вкус и стилови предпочитания
 • Възможности за различни начини за онлайн плащане, като например Paypal (плащането се извършва на сайта на Paypal по ваша сметка), които гарантират моментално постъпление на сумите от продажби
 • Да организирате и промотирате рекламни кампании и акции за вашите продукти и услуги
 • Да привличате интереса на вашите приятели в социалните мрежи и да ги накарате да споделят и говорят за вашите продукти и услуги с техните познати
 • Блог секция, в която ще може да представяте вашите продукти и услуги, чрез ревюта и описания на техните характеристики, както и да разказвате за важни и актуални събития във вашата компания

Какво ви е нужно за начало:

 • Домейн и хостинг. Доставчици и цени можете да видите тук: ICN и тук: Superhosting BG
 • При желание, можем да закупим за вас определен домейн и хостинг план.

 • Имейл адрес – за предпочитане на вашата компания
 • Няколко снимки на Ваши продукти
 • Текстово съдържание за първоначално изпълване на менютата – информация за вашата компания и данни за контакт (тази информация може да въведете и вие след това)