Този сайт е за…

Онлайн маркетинг в социалните мрежи и изобщо всичко свързано със света на социалните медии т.е.

за тези от вас, които се интересуват от различни теми свързани с онлайн маркетинга

Материалите и статиите тук са насочени към илюстриране и споделяне на добрите практики за комуникация в онлайн среда, без претенции за изчерпателност или желание за налагане на единствени и „най-верни” тези. Вярваме, че успешни кампании в интернет могат да бъдат осъществявани по много и най-различни начини.

Търсим и споделяме интересна и полезна информация за различни идеи, методи, инструменти, конкретни случаи от практиката, които могат да бъдат полезни и могат да бъдат директно приложени и използвани в ежедневната работа на хората, които се занимават професионално с дигитален маркетинг.

Всички собственици на бизнес компании, фирми или други организации, които искат да имат осезаемо присъствие в интернет и желаят да представят своите продукти и услуги по най-ясен и същевременно интересен и съдържателен начин.

Голяма част от материалите са под формата на съвети и идеи. Те в никакъв случай не представляват готови за прилагане универсални решения, а по-скоро имат за цел по-пълното разкриване на възможностите за успешено представяне, както и да помогнат при проектирането на идейни модели – концепции и стратегии за онлайн позициониране на бизнес единиците и най-доброто им представяне онлайн.

Акцентът в по-голямата си част е поставен върху социалните мрежи (социални медии) и начините за осъществяване на маргетинг в социалните мрежи.

На тази инфографика е представен един условен модел на структурата на онлайн маркетинга и мястото на маркетинга в социалните мрежи, като част от него:

онлайн маркетинг модел